Jeremiasz Mazur
Student SGH, Sędzia Brydża Sportowego
 CV